Nežádoucí účinky

 

Nejčastěji (ale rozhodně ne často) se setkáváme se sníženou chutí k jídlu při podávání Ritalinu. Pokud dítě i při snížené chuti k jídlu prospívá, můžeme Ritalin ponechat během školního roku a snížit nebo vysadit během letních prázdnin. Nejsme zastánci vysazování na víkend (nejen škola má právo na klidné dítě a i dítě má právo na spokojenější víkend).

Dalším nežádoucím účinkem může být zhoršené usínání. Při trvání zhoršeného usínání podáváme večerní dávku dříve, případně medikaci měníme.

Ve 2-3% se mohou objevit tiky. Tento nežádoucí účinek bývá nadhodnocován, nově vzniklých tiků vídáme málo. Stejně tak zhoršení již přítomných tiků není pravidlem. Pokud se tiky objeví, jsou většinou jednoduché, často nevýrazné. I to je ale pro dítě nepříjemné, proto Ritalin měníme za jiný lék. Při nasazování Ritalinu se může také objevit bolest hlavy a břicha (většinou do několika dnů odeznívá).

 

Předcházení nežádoucím účinkům

Začínáme s malou dávkou, většinou 1/2 nebo 1/4 tablety denně v průběhu prvního týdne, zvyšujeme podle věku a snášenlivosti o 1/2-1 tabletu týdně. Rodiče poučujeme o možných nežádoucích účincích a při objevení doporučujeme kontaktovat lékaře.