Drobečková navigace

Úvod > Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Co je zapotřebí udělat, pokud chceme hospitalizaci?

Hospitalizace je možná pouze na doporučení lékaře. Tím je obvykle psychiatr pro děti a dorost, případně praktický lékař pro děti a dorost, nebo lékař jiné nemocnice, pokud je dítě v době žádosti hospitalizováno. K doporučení je vhodné přiložit i zprávy od dalších odborníků - klinický psycholog, pracovník pedagogicko-psychologické poradny či pracovník sociálně-právní ochrany dětí aj. Doporučení k přijetí je nám nutné doručit a to včetně kontaktu na pečující osobu. S podrobným postupem Vám pomůže doporučující osoba, nebojte se zeptat. Další potřebné informace od nás obdržíte po objednání.

Pro koho je oddělení určeno?

Pro děti a dospívají ve věku 3 až 18 let. Jmenovitě pokrýváme tyto oblasti psychiatrie. Blíže k jednotlivým okruhům viz Psychiatrie pro každého.

 • Hyperkinetické a jiné poruchy chování
 • Úzkostné a depresivní poruchy
 • Obsedantně kompulzivní poruchy
 • Psychotická onemocnění
 • Tikové poruchy
 • Problémy s udržením moče a stolice
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)
 • Poruchy autistického spektra
 • Problémy související se školním vzděláváním
 • Poruchy sexuálního vývoje
 • Problematiku rodinných vztahů

(oddělení není určeno pro léčení závislostí na psychoaktivních látkách)

Jak probíhá léčba na našem oddělení?

Naše oddělení je koncipováno jako léčebné společenství, kde je pro všechny platný domácí řád, se kterým se dítě i zástupci dítěte seznámí na začátku pobytu. Dítě je zařazeno do jedné ze čtyř skupin (družina, dívky, mladší chlapci, starší chlapci), účastní se školní docházky/samostudia a léčebných programů.

Dítě sledujeme při všech denních aktivitách, jeho chování zaznamenáváme, hodnotíme a doplňujeme tím doposud získané informace. Do tohoto procesu je zapojen celý terapeutický tým, zejména pak zdravotní sestry, které s dítětem tráví velkou část dne. Současně se shromažďováním poznatků o dítěti zahajujeme i léčbu. V případě potřeby nasazujeme nebo měníme léky, ty ordinují lékaři přísně individuálně podle zdravotního a psychického stavu dítěte.

Dítě se podrobuje psychoterapii pod vedením našich psychologů a terapeutů (individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, canisterapie a hiporehabilitace) i obecně psychoterapeutickému působení všech členů týmu.

Hovoříme o tzv. komunitním léčebně výchovném prostředí. Jeho největším přínosem je možnost hlouběji porozumět důvodům chování dítěte, vhodným způsobem na ně reagovat a tím dosáhnout žádoucí změny. Zároveň je pro nás důležitá spolupráce s rodinou dítěte.

Doplňky léčby jsou sportovní aktivity, vycházky, návštěvy kulturních akcí, v letním období rehabilitační tábory. Všemi těmito aktivitami se prolíná komunitní zaměření pobytu. Děti si spontánně cvičí své sociální dovednosti, učí se vcítit do druhých a hájit své zájmy bez omezování druhých. Léčebný účinnek má i smysluplně nastavený domácí řád.

Co je DBT?

Základním principem DBT (Dialektická behaviorální terapie) je hledání rovnováhy mezi podporou/přijetím/porozuměním a snahou o změnu. Tento princip je univerzální a v léčbě ho využíváme desítky let. Obohacením o přístupy DBT ho můžeme využívat ještě více strukturovaně a srozumitelně - pro děti, rodiče i veškerý personál. Protože, jak se říká v DBT, terapeutem je každý člen týmu a o to nám jde. Více info o DBT zde.

Co jsou rodičovské skupiny?

Rodičovské skupiny jsou setkání několika rodičů/zástupců dětí s ošetřujícím personálem, která probíhají jednou týdně v prostorách našeho oddělení. Jejich smyslem je zapojit dospělé do procesu léčby již během hospitalizace dětí. Rodičovské skupiny mají také částečně ráz tzv. svépomocné skupiny - to znamená, že je kladen důraz na aktivitu a sdílení zkušeností mezi jejími účastníky. Struktura skupiny je předem daná, náplň je však různá. Nejčastěji má podobu společné diskuze nad vybraným tématem (např. "Čím mohu přispět k lepšímu prospívání dítěte", "Jaké je mít dítě na psychiatrii", ale i vlastní přinesené téma). Od těchto skupin nelze očekávat poradenství pro konkrétní rodinu. Cílem je otevřít se novým možnostem, podělit se o své starosti, zážitky a získat tak podporu pro další fungování rodiny po propuštění dítěte z nemocnice.

Bojíte se psychiatrie?