Ani u nás se děti povinné školní docházce nevyhnou. 

Základní škola, mateřská škola a školní družina při dětském oddělení je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina. Pedagogický sbor je složen ze 7 hodných paní učitelek (Náš tým).

Do školy jsou přijímáni žáci 1. - 9. ročníku, jsou rozděleni do 4 tříd. Škola spolupracuje po celý rok s kmenovými školami, odkud přišli žáci.

Žáci, kteří ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat třídní vyučování, jsou zařazeni do třídy s individuální výukou. Adolescenti s ukončenou povinnou školní docházkou mají denně vyhrazený čas na samostudium

 

Samostatný web naší školy najdete na tomto odkazu:

www.skolyzz.cz/cz/zs_sd_psychiatricka_nem__havlickuv_brod.html.

Škola