Tvorba dětí

 
Na léčení není čas, tvoříme!
 
Psychiatrie nejsou jenom léky, psychoterapie, ale také všednodenní vymýšlení, tvoření, bytí sám sebou.