Pomocí sponzorských aktivit především zpříjemňujeme dětem jejich pobyt na oddělení.

 

Zároveň věříme, že spoluprací s našimi podporovateli zmírňujeme obavy z dětské psychiatrie jak u širší veřejnosti, tak u nově příchozích pcientů. Podpora zvenčí je signálem, že dětská psychiatrie je otevřeným oborem, nikoliv "světem za zdí a za mříží".

 

Sponzoring je nakonec důležitý i pro tým oddělení. V psychiatrii je někdy těžké uvědomovat si, že naše práce má smysl. Tým vnímá, že naši aktivitu podporuje a ocení i někdo mimo obor.