Mírnění úzkosti - anxiolytika

 

Termínem anxiolytika označujeme léky, které užíváme k rychlému a krátkodobému zmírnění úzkosti a jejích projevů (neklid, nespavost, agresivita vůči sobě nebo okolí). Nejčastěji je rozlyšujeme na tzv. benzodiazepinová (BZD) a nebenzodiazepinová (neBZD) vzhledem k hlavnímu rozlišovacímu znaku mezi oběma skupinami, tím je potenciál k rozvoji závislosti. Ten je přítomen u BZD anxiolytik.

 
 

Benzodiazepinová

Kromě rizika závislosti jsou BZD typické u dětí obtížně předvídatelnou paradoxní reakcí. Místo zklidnění přichází neklid. V dětské psychiatrii proto BZD užíváme výjimečně. Obecně známé léky jako Neurol, Frontin, Lexaurin, Diazepam se snažíme v dětské psychiatrii vynechat.

 

Nebenzodiazepinová

  • Hydroxyzin (Atarax) – Nejužívanější anxiolytikum u dětí a dospívajících pro často velmi dobrý efekt, nenávykovost, malé množství než. účinků (ospalost).
  • Promethazin (Prothazin) – Velmi šetrné anxiolytikum, působí mírně tlumivě, vhodné u nespavosti, která pramení z úzkosti.
  • Levomepromazin (Tisercin) – Lák spadající do skupiny antipsychotik. Má mohutný účinek proti úzkosti s výraznějším (krátkodobým) útlumem. Nemá návykový potenciál. Je velmi vhodný k léčebě masivního neklidu a úzkosti u dětí a dopívajících.