Novější antidepresiva

 

Antidepresiva 2. generace

Tato rozmanitá skupina léků má menší výskyt nežádoucích účinků než předchozí a pro dětský věk používáme zejména následující lék.
 
  • Mianserin (Miabene) – Lék, který se velmi osvědčil v malých dávkách při nespavosti.

 

Antidepresiva 3. generace – tzv. SSRI (selective serotonine reuptake inhibitors)

Jsou jedněmi z moderních antidepresiv. Jako všechny léky v medicíně mají řadu možných nežádoucích účinků, ale celkově je chápeme jako velmi bezpečné léky. Z nežádoucích účinků stojí za zmínku neklid, nevolnost, bolest hlavy, pocit na zvracení (při opatrném dávkování velmi zřídka, pokud přece, tak většinou odeznívají 2.-3. den po nasazení).

 

  • Sertralin (Zoloft, Serlift, Sertralin) – V dětské psychiatrii snad nejužívanějíší antidepresivum, je velmi dobře snášené a účinné. Podáváme jej u depresí, úzkostí, OCD a dalších poruch.
  • Fluvoxamin (Fevarin) – Opět velmi šetrné antidepresivum, používáme jej ale méně pro nutnost dávkovat 3x denně.
  • Sertralin (Zoloft, Serlift, Sertralin) – V dětské psychiatrii snad nejužívanějíší antidepresivum, je velmi dobře snášené a účinné. Podáváme jej u depresí, úzkostí, OCD a dalších poruch.
  • Fluvoxamin (Fevarin) – Opět velmi šetrné antidepresivum, používáme jej ale méně pro nutnost dávkovat 2-3x denně.