Antidepresiva

 

Přestože mluvíme o antidepresivech, tedy lécích proti depresi, jsou antidepresiva rozsáhlou skupinou léků, které jsou užívané v mnoha oblastech léčby psychických obtíží. Vedle léčby deprese jsou základními léky u úzkostných poruch, smíšených úzkostně depresivních stavů, obsedantně kompulzivní poruchy. A dále u problémů, kde nemusí být deprese nebo úzkost zjevná (např. mentální anorexie, mentální bulimie, poruchy chování a emocí, autismus).