Psychopatologie - Miroslav Orel

Psychopatologie - Miroslav Orel

Autorem knihy je můj oblíbený vysokoškolský učitel, proto se k ní ráda vracím, když potřebuji přehledné informace k jednotlivým psychiatrickým diagnózám. Knížka je psaná čtivě, srozumitelně i pro neodbornou veřejnost. Poslouží k pochopení základů psychiatrické klasifikace. (Barbora Zemanová)