Dětské a dorostové detoxikační centrum - specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí

Dětské a dorostové detoxikační centrum - specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí