Praktické otázky & odpovědi

Co je zapotřebí udělat, pokud chceme hospitalizaci?

Hospitalizace je možná pouze na doporučení, to obvykle dává psychiatr pro děti a dorost nebo klinický psycholog. Méně častěji praktický lékař pro děti a dorost, pracovník pedagogicko-psychologické poradny či pracovník sociálně-právní ochrany dětí. K hospitalizaci je nutné se objednat (nejlépe písemně) a uvést svůj kontakt. S podrobným postupem vám pomůže doporučující osoba, nebojte se zeptat. Další potřebné informace od nás obdržíte po objednání.

Pro koho je oddělení určeno?

Pro děti a dospívají ve věku 3 až 18 let. Jmenovitě pokrýváme tyto oblasti psychiatrie. Blíže k jednotlivým okruhům viz Psychiatrie pro každého.

 

 • Hyperkinetické a jiné poruchy chování
 • Úzkostné poruchy
 • Obsedantně kompulzivní poruchy
 • Psychotická onemocnění
 • Tikové poruchy
 • Problémy s udržením moče a stolice
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)
 • Poruchy autistického spektra
 • Problémy související se školním vzděláváním
 • Poruchy sexuálního vývoje
 • Problematiku rodinných vztahů
 • (oddělení není určeno pro léčení závislostí na psychoaktivních látkách)

Jak probíhá léčba dítěte na našem oddělení?

Dítě sledujeme při všech denních aktivitách, jeho chování zaznamenáváme, hodnotíme a doplňujeme tím doposud získané informace. Do tohoto procesu je zapojen celý terapeutický tým, zejména pak zdravotní sestry, které s dítětem tráví velkou část dne. Současně se shromažďováním poznatků o dítěti zahajujeme i léčbu. V případě potřeby nasazujeme nebo měníme léky, ty ordinují lékaři přísně individuálně podle zdravotního a psychického stavu dítěte, v případě nutnosti i injekčně. Dítě se podrobuje psychoterapii pod vedením našich psychologů a terapeutů (individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, canisterapie a hiporehabilitace) i obecně psychoterapeutickému působení všech členů týmu. Hovoříme o tzv. komunitním léčebně výchovném prostředí. Jeho největším přínosem je možnost hlouběji porozumět důvodům chování dítěte, vhodným způsobem na ně reagovat a tím dosáhnout žádoucí změny.

Naše oddělení je koncipováno jako léčebné společenství, kde je pro všechny platný domácí řád, se kterým se dítě i zástupci dítěte seznámí na začátku pobytu. Dítě je zařazeno do jedné ze čtyř skupin (družina, dívky, mladší chlapci, starší chlapci), účastní se školní docházky/samostudia a léčebných programů. 

Dítě sledujeme při všech denních aktivitách, jeho chování zaznamenáváme, hodnotíme a doplňujeme tím doposud získané informace. Do tohoto procesu je zapojen celý terapeutický tým, zejména pak zdravotní sestry, které s dítětem tráví velkou část dne. Současně se shromažďováním poznatků o dítěti zahajujeme i léčbu. V případě potřeby nasazujeme nebo měníme léky, ty ordinují lékaři přísně individuálně podle zdravotního a psychického stavu dítěte. 

Dítě se podrobuje psychoterapii pod vedením našich psychologů a terapeutů (individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, canisterapie a hiporehabilitace) i obecně psychoterapeutickému působení všech členů týmu. 

Hovoříme o tzv. komunitním léčebně výchovném prostředí. Jeho největším přínosem je možnost hlouběji porozumět důvodům chování dítěte, vhodným způsobem na ně reagovat a tím dosáhnout žádoucí změny. Zároveň je pro nás důležitá spolupráce s rodinou dítěte (viz dále odrážka Rodičovské skupiny). 

Doplňky léčby jsou sportovní aktivity, vycházky, návštěvy kulturních akcí, v letním období rehabilitační tábory. Všemi těmito aktivitami se prolíná komunitní zaměření pobytu. Děti si spontánně cvičí své sociální dovednosti, učí se vcítit do druhých a hájit své zájmy bez omezování druhých. Léčebný účinnek má i smyslupně nastavený domácí řád.

 

Co jsou rodičovské skupiny?

Rodičovské skupiny jsou setkání několika rodičů/zástupců dětí s ošetřujícím personálem, která probíhají jednou týdně v prostorách našeho oddělení. Jejich smyslem je zapojit dospělé do procesu léčby již během hospitalizace dětí. Rodičovské skupiny mají také částečně ráz tzv. svépomocné skupiny - to znamená, že je kladen důraz na aktivitu a sdílení zkušeností mezi jejími účastníky. Struktura skupiny je předem daná, náplň je však různá. Nejčastěji má podobu společné diskuze nad vybraným tématem (např. "Čím mohu přispět k lepšímu prospívání dítěte", "Jaké je mít dítě na psychiatrii", ale i vlastní přinesené téma). Od těchto skupin nelze očekávat poradenství pro konkrétní rodinu. Cílem je otevřít se novým možnostem, podělit se o své starosti, zážitky a získat tak podporu pro další fungování rodiny po propuštění dítěte z nemocnice.