Historicky první časopis dětského oddělení

29.04.2020 10:10

Na začátku pandemie paní primářka Rozsívalová (www.plstbk.cz/index.php/detske-oddeleni) poslala na další pedopsychiatrická oddělení časopis, který vytvořili společně s dětmi. V časopise byla také výzva k zapojení se do literární soutěže týkající se tématu pandemie.

Soutěž u nás proběhla a dokonce jsme díky ní vytvořili historicky první časopis našeho oddělení. Zásluhu na tom mají všechny zúčastněné děti a neméně také naše redaktorky paní doktorka Táňa Madleňáková a paní staniční Jana Vencová.

Časopis dětského odd.-duben 2020.pdf