Mapa areálu, dětské oddělení je pavilon č. 12.

Po vstupu do nemocnice na první křižovatce pokračujte rovně nahoru, nevšímejte si druhé křižovatky, na třetí odbočte doprava. Zleva minete pavilon 10, po něm následuje pavilon 12. Parkujte a přicházejte z boku (vchod č. 2, u hřiště). Pokud hledáte primáře, ambulanci nebo sociální pracovnici, zvoňte u čelního vchodu (vchod č. 1).